FAHCHKRÄFTEEINWANDERUNGSGESETZ
(VASIFLI İŞÇİLER GÖÇ YASASI)

Bu yasaya aynı zamanda İstihdam göç yasası denmektedir.İstihdam göç yasası, nitelikli üçüncü ülke işçilerini Avrupa Birliği, ülkeleri içerisindeki hedefleri doğrultusunda çalıştırmak üzere bünye altına

Alınabilmeleri, göç edebilmeleri, sorunsuzca çalışabilmeleri ve ikamet edebilmeleri için çıkartılmış bir yasadır.

( Birinci ülke her zaman kendi ülkeleridir. Mesela Almanya. İkinci ülke bağlı oldukları Avrupa Birliği ve üçüncü ülke ise bunlar dışındaki tüm ülkelerdir. )

Bu yasada asıl amaç, büyük personel gereksinmelerinin, ki Almanya’nın toplam ihtiyacı vasıfsız elemanlarla beraber 1.2 milyon  kişidir, üretim büyük sekteye uğramıştır. Ülkedeki şirketler, ihtiyaç duydukları hiç bir alanda pazarın gereksinimlerini karşılayamayacak durumdadırlar. Kendi şirketlerinin ihtiyaç sahiplerine başvuru sahipleri acilen ihtiyaç duymaktadırlar.

Bunlar, üniversite mezunları ve nitelikli mesleki eğitime sahip kişilerdir.

Nitelikli işçi göçmenliği yasası uyarınca vasıflı işçiler yabancı uyruklu üçüncü ülke vatandaşlarıdırlar.

Bu kişiler,

Nitelikli bir mesleki eğitim veya yerli nitelikli mesleki eğitime eşdeğer bir mesleki eğitime sahip olmaları veya;

Avrupa Üniversitesi yada mesleki eğitime eşdeğer yabancı eğitim diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

//wenzelwork.de/wp-content/uploads/2020/03/pngwave-1.png
FEDERAL İSTİHDAM GÖÇ YASASINDA AKILLARA BAZI SORULAR GELMEKTEDİR.
Hayır! Nitelikli işçilerin göç yasası, kişilerin ülkeye girmeden önce, kabullenme prosedüründeki tanıma – kabul etme prosedüründeki niteliklerin eşdeğerli açısından kontrol edildiğini açıkça belirtmiştir. Sadece bir istisna vardır o da IT uzmanları içindir. En az iki sene mesleki deneyime sahip olan IT uzmanları, daha fazla şart olmaksızın yıllık sözleşme ile, en az 4.140 € tutarında maaş verilmek suretiyle göç yasasından ayrıcalıklı olarak yararlanacaklardır.
Kaliteli iş gücü piyasası durumu göz önüne alındığında, nitelikli istihdam için, öncelikli test yürürlükten kalktı. Ancak, mesleki eğitime erişim için geçerli olmaya devam edecektir. Yani bu kanun öncesinde, kendi ülke vatandaşları, öncelikli işe alım yasasından yararlana- biliyorlardı fakat bu artık Avrupa’lı bir adayın bulunup bulunmadığını tespit etmek ortadan kaldırılmıştır.
Çalışanlar, eğitim ve istihdamları ile, mavi kart sahibi olabilecekler. Bu da demek oluyor ki yabancının geçimi, kaldığı süre boyunca kendilerinin ve beraberindeki aile bireylerinin geçimini güvence altına aldıkları bir iş sözleşmesi ile kanıtlamışlardır. Ayrıca 45 yaş üzerindeki başvuranların ayda en az 3.795 € kazanacaklarını iş sözleşmesi ile kanıtlamak zorundadırlar.